This website uses third-party profiling cookies to provide services in line with the preferences you reveal while browsing the Website. By continuing to browse this Website, you consent to the use of these cookies. If you want to object such processing, please read the instructions described in our Cookie Policy.
I ACCEPT

?oferii pot experimenta Sunetul HiFi printr-un sistem audio unic

Platforma global? de streaming ?i divertisment muzical, TIDAL, a anun?at o nou? integrare cu unul dintre cei mai fascinan?i produc?tori auto din lume, Maserati. Un Maserati select echipat cu un sistem audio unic va avea acum aplica?ia TIDAL preinstalat? cu un abonament gratuit de 12 sau 3 luni, ?n func?ie de vehicul.
?oferii pot experimenta Sunetul HiFi printr-un sistem audio unic ?oferii pot experimenta Sunetul HiFi printr-un sistem audio unic
Colec?ia de vehicule Maserati este de neegalat - clien?ii au ajuns s? anticipeze tehnologia de varf la care se ridic? experien?a acestora ?n timp ce c?l?toresc, iar pasiunea noastr? comun? pentru inova?ie ?i calitate a cultivat un parteneriat care va ?mbun?t??i experien?a de conducere pentru oricine intr? ?ntr-un Maserati.

Lior Tibon, TIDAL COO

TIDAL HiFi TIDAL HiFi

TIDAL HiFi

Calitatea sunetului TIDAL HiFi, combinat? cu sistemul audio unic Maserati, ofer? cel mai ridicat sunet disponibil ?ntr-un vehicul, permi?and ?oferilor s? experimenteze muzica a?a cum nu au mai f?cut-o pan? acum. F?r? nicio comprimare a fi?ierelor audio, nivelul TIDAL HiFi ofer? piese care eviden?iaz? profunzimea gamei vocale ?i tonurile unice produse de fiecare instrument din studio. Prin intermediul TIDAL HiFi membrii au acces la cele mai importante inova?ii ?n ceea ce prive?te calitatea sunetului.

Proprietarii MC20 pot accesa un abonament TIDAL HiFi gratuit de trei luni. Calitatea de membru le permite ?oferilor care conduc un Maserati s? asculte peste 60 de milioane de melodii ?i mii de playlisturi preg?tite de exper?i de c?tre echipa editorial? experimentat? a TIDAL.

Parteneriat

Noul parteneriat permite ?oferilor care conduc un Maserati s? integreze TIDAL ?n via?a de zi cu zi, continuand angajamentul platformei de a oferi membrilor s?i experien?e de ascultare ?i vizionare f?r? probleme. Dispozitivele populare cu platform? inteligent? cu care este compatibil TIDAL includ Waze, Plex, Roku, Amazon Fire TV, Chromecast, Apple TV / Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables ?i control direct cu Sonos (Lista complet? aici).

Colabor?ri suplimentare ale ambelor m?rci vor fi anun?ate pe tot parcursul parteneriatului.

Parteneriat Parteneriat

Despre TIDAL

TIDAL este o platform? global? de muzic? ?i divertisment de?inut? de arti?ti, care apropie arti?tii ?i fanii prin con?inut original unic ?i evenimente exclusive. Disponibil ?n 56 de ??ri, serviciul de streaming are peste 60 de milioane de melodii ?i 250.000 de videoclipuri de ?nalt? calitate ?n catalogul s?u, ?mpreun? cu serii video originale, podcast-uri, mii de playlisturi organizate ?i descoperire de arti?ti prin intermediul TIDAL Rising. Cu angajamentul proprietarilor s?i de a crea un model mai durabil pentru industria muzical?, TIDAL este disponibil ?n niveluri premium ?i HiFi - ?nregistr?ri care includ Master Quality Authenticated (MQA), ?nregistr?ri audio 360 Reality Sony ?i Dolby Atmos Music.

Contact


Solicit? un Test Drive, o ofert? sau mai multe informa?ii
CONTACT
汤姆高清影院